Faqs

INSCRIPCIONS AL CIRCUIT

Hi haurà tres terminis d’inscripció:

Des de les 10.00 hores del 19 de desembre fins al 20 de desembre de 2022 a les 23.59 hores.  Corredors que hagen finalitzat entre 6 i 9 carreres en l’edició del Circuit de 2022.

Des de les 10.00 hores del 21 de desembre fins al 22 de desembre de 2022 a les 23.59 hores.  Corredors que hagen finalitzat entre 3 i 5 carreres en l’edició del Circuit de 2022.

Des de les 10.00 hores del 23 de desembre de 2022 fins al 10 de gener de 2023 a les 23.59 hores.  Resta de corredors o fins que s’esgoten els 5.000 dorsals previstos per al Circuit.

Passat aquest termini o esgotades les inscripcions només es podrà participar en el Circuit inscrivint-se carrera rere carrera i no donarà dret a la classificació general d’aquest

EDAD MÍNIMA PER PARTICIPAR EN EL CIRCUT

L’edat mínima per a participar en el Circuit en la modalitat competitiva és de 14 anys complits abans del començament de la primera prova d’aquest.

En la modalitat “al teu ritme”, no competitiva no hi ha límit d’inscripció, però els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats per un adult major de 18 anys.

IMPORTE INSCRIPCIÓN

Modalitat competitiva

La inscripció en el Circuit té un cost de 12,70 € més 5,00 € en concepte de fiança del xip. El pagament es formalitzarà en línia en el moment de la inscripció a través de T.P.V.

*Una vegada realitzada la inscripció no es podrà retornar en cap concepte l’import d’aquesta.

En el cas que alguna prova se suspenguera per causes climatològiques l’organització no retornarà l’import derivat de la part proporcional del Circuit.

No es permetran canvis en la titularitat de la inscripció una vegada s’haja realitzat.

Finalitzat el Circuit i si no es té pensat tornar a participar en la següent edició, es podrà retornar el xip en el punt habilitat per al lliurament de dorsals (durant el temps que aquest dure) del Circuit 2024. Passat aquest termini ja no es podrà retornar fins a la següent edició.

Els corredors del Circuit rebran un xip i un dorsal que hauran de mantindre durant la seua duració.

Marxa a peu

5,00 € que es destinaran íntegrament a l’ONG ASPAYM (Associació de persones amb lesió medul·lar i altres discapacitats físiques de la Comunitat Valenciana).

RECOLLIDA DE XIP DORSAL

Es podran recollir des del 19 al 21 de gener de 2023, d’11.00 hores a 20.00 hores, a la botiga Intersport del Centre Comercial Ademuz.

*Els corredors inscrits al 18é Circuit que no retiren el dorsal en aquest termini seran donats de baixa del mateix (no tindran dret a la devolució de l’import abonat) i només podran participar inscrivint-se carrera rere carrera abonant l’import d’inscripció estipulat.

En cas de pèrdua o deterioració del dorsal, el corredor podrà sol·licitar un nou en la taula d’incidències de cada carrera amb una hora d’antelació al començament de la prova presentant el DNI i aportant 1,00 €.

DORSALS PREFERENTS D’EIXIDA

Hi haurà una sèrie de dorsals que, en funció dels següents criteris, permetran que el corredor puga col·locar-se en llocs preferencials en el moment de l’eixida.

L’assignació de dorsals preferents es farà automàticament abans de començar el Circuit a través d’un sistema informàtic que reconeixerà la participació i classificació dels corredors/as durant la 17a edició del Circuit.

DORSAL PREFERENT A

Dorsal preferent A de Circuit (només corredors inscrits a tot el Circuit)

Tots els atletes que en la 17a edició del Circuit celebrada en 2022 van quedar en alguna carrera entre els 150 primers per temps real de la general absoluta en homes o entre les 30 primeres dones per temps real en categoria femenina.

Els atletes que en el moment de la inscripció puguen acreditar marca de l’any 2022 a través d’un enllaç a la classificació de la carrera en concret amb els següents criteris:

 HOMESDONES
5.000 m. Sub 17’30’’Ritme mig mínim de 3’30’’/kmSub 20’Ritme mig mínim de de 4’00 / km
10.000 m.Sub 36’40’’Ritme mig mínim de3’40’’/kmSub 42’Ritmo medio mínimo de 4’12’’’/ km

DORSAL PREFERENT B

Dorsal preferent B de Circuit (només corredors inscrits a tot el Circuit)

Tots els atletes que en la 17a edició del Circuit celebrada en 2022 van quedar en alguna carrera entre el 151 i 500 primers per temps real de la general absoluta en homes o entre les 31 i 60 primeres dones per temps real en categoria femenina.

Independentment de la posició tots els atletes que van quedar entre els 3 primers/as de la seua categoria per temps real en alguna carrera de l’edició 2022 i no tinguen dret a dorsal preferent A se els assignaran un dorsal preferent B.

Durant el Circuit (només corredors inscrits a tot el Circuit)

Per a aconseguir un dorsal preferent durant l’edició de 2023 s’hauran de complir els següents requisits:

Quedar entre els 151 i 300 primers llocs de la classificació general absoluta de la carrera per temps real.

Quedar entre les 31 i 60 primeres dones de la classificació general femenina de la carrera per temps real.

DORSAL PREFERENT C

Dorsal preferent C de Circuit (només corredors inscrits a tot el Circuit)

Tots els atletes que en la 17a edició del Circuit celebrada en 2022 van quedar en alguna carrera entre 501 i 1.000 primers per temps real de la general absoluta en homes o entre les 61 i 100 primeres dones per temps real en categoria femenina.

Durant el Circuit (només corredors inscrits a tot el Circuit)

Per a aconseguir un dorsal preferent durant l’edició de 2023 s’hauran de complir els següents requisits:

Quedar entre els 301 i 500 primers llocs de la classificació general absoluta de la carrera per temps real.

Quedar entre les 61 i 100 primeres dones de la classificació general femenina de la carrera per temps real.

DORSAL PREFERENT D

Dorsal preferent D de Circuit (només corredors inscrits a tot el Circuit)

Tots els atletes que en la 17a edició del Circuit celebrada en 2022 van quedar en alguna carrera entre el 1.001 i 1.200 primers per temps real de la general absoluta per a homes o entre les 101 i 150 primeres dones per temps real en categoria femenina.

Nota: Durant el transcurs del Circuit no podrà aconseguir-se el dorsal preferent D

Com retirar el dorsal preferent?

Dorsal preferent de Circuit (atletes que compleixen els requisits abans de la primera prova)

S’haurà de retirar durant el període de recollida de xips i dorsals de la 18a edició del Circuit.

  • El sistema està informatitzat i reconeix les classificacions dels corredors en l’edició anterior (no fa falta sol·licitar-lo).

Dorsal preferent de Circuit (atletes que compleixen els requisits una vegada començat el Circuit)

Automàticament i amb caràcter general, el divendres posterior a la celebració de cada prova els atletes que complisquen els requisits per a l’obtenció d’un dorsal preferent seran avisats a través de correu electrònic.

Hauran de recollir el dorsal preferent en la següent prova en la qual participen en la taula de dorsals preferents o prèviament en el lloc on l’organització els indique.

CLASIFICACIÓN

Per a la classificació general del Circuit es tindran en compte els sis millors resultats de les carreres disputades.

Classificació General individual del Circuit     

Classificació general masculina i femenina absoluta

Per a la classificació general es donaran 3.000 punts al primer classificat, 2.999 punts al segon, i així successivament fins al corredor/al fet que arribe en la posició 3.000 que se li donarà un punt.

A partir d’ací, cada corredor/al fet que arribe a meta se li assignarà un punt independentment de la posició.

En l’assignació de punts es tindran en compte només els inscrits al Circuit.

Classificació general masculina i femenina absoluta de falles

Per a la classificació general es donaran 1.000 punts al primer classificat, 999 punts al segon, i així successivament fins al corredor/al fet que arribe en la posició 1.000 que se li donarà un punt.

A partir d’ací, cada corredor/al fet que arribe a meta se li assignarà un punt independentment de la posició.

En l’assignació de punts es tindran en compte només els inscrits al Circuit.

Classificació General per categories

Per a la classificació per categories es procedirà de la mateixa manera que en la general absoluta, donant en aquest cas 1.000 punts al primer classificat de cada categoria i així successivament fins a la posició 1.000 que rebrà un punt.

En cas d’empat es tindrà en compte:

1r/ El major nombre de proves finalitzades.

2n/ A igual nombre de proves, el major nombre de primers llocs, segons, tercers, etc.

3r/ En cas d’igualtat, el millor lloc en la prova de major participació.

Per al còmput final, es consideraran vencedors a els/as atletes amb major nombre total de punts, comptabilitzant-se solament les sis millors puntuacions, del total de proves realitzades.

Classificació General del Circuit per equips i Falles

Per a aquestes classificacions es tindrà en compte la suma dels temps dels primers 5 corredors tant en homes com en dones. El que menys temps sume serà el vencedor i així successivament.

Es donaran 100 punts al guanyador, 99 al segon, i així successivament fins a l’equip 100 que obtindrà un punt. A partir d’ací cada equip que arribe a meta, se li assignarà un punt independentment del lloc d’arribada.

En cas d’empat es procedirà de la següent manera:

Se sumaran els llocs dels cinc primers classificats

L’equip que menys posats sume quedarà primer.

En cas d’igualtat, el millor lloc en la prova de major participació.

Per a aquesta classificació només es tindrà en compte els corredors inscrits al Circuit.

Classificació per equips de la carrera

Per a aquesta classificació es tindrà en compte la suma dels temps dels primers 5 corredors tant en homes com en dones. El que menys temps sume serà el vencedor i així successivament.

Es donaran 100 punts al guanyador, 99 al segon, i així successivament fins a l’equip 100 que obtindrà un punt. A partir d’ací cada equip que arribe a meta, se li assignarà un punt independentment del lloc d’arribada.

En cas d’empat es procedirà de la següent manera:

Se sumaran els llocs dels cinc primers classificats

L’equip que menys posats sume quedarà primer.

En cas d’igualtat, el millor lloc en la prova de major participació.

Per a aquesta classificació puntuaran tant els inscrits a la carrera com al Circuit.

Classificació General de Circuit equipe amb més participants

Es tindrà en compte els components d’un mateix equip entrats a meta tant si estan inscrits a tot el Circuit com a carrera per carrera. Se sumaran totes les participacions de cada carrera.

El que més participacions sume en el conjunt de carreres serà el vencedor a l’equip més nombrós.

En cas d’empat guanyarà l’equip que haja tingut més corredors entrats en meta en alguna carrera del Circuit. En cas d’igualtat, el que haja tingut més participants en la prova del Circuit amb més participació.

OBSEQUIS Y PREMIS

Per carrera

 –  Medalla per als 3 primers/as classificats/as de cada categoria.

 –  Medalla especial als 3 primers/as classificats/as de la categoria absoluta.

 –  Trofeu als 3 primers/as equips/clubs classificats/as.

Vencedors del 17é Circuit

– La Fundació Esportiva Municipal atorgarà trofeu i un val per valor de 150,00 € a canviar en material esportiu als tres primers classificats de cada categoria.

– Els tres primers equips/clubs classificats de la categoria masculina i femenina rebran trofeu i val de 500,00 € a canviar en material esportiu.

– Els tres primers classificats de la general tant en categoria masculina com femenina rebran trofeu commemoratiu.

– Trofeu a l’equip amb més participació femenina en el Circuit

– Trofeu a l’equip amb més participacions