Faqs

INSCRIPCIONS AL CIRCUIT

Hi haurà dos terminis d’inscripció:

Del 18 de gener a les 10.00 hores al 19 gener de 2022 a les 23.59 hores. Només els corredors que hagen finalitzat un mínim de 8 proves en l’edició de 2019.

Del 20 de gener a les 10.00 hores al 25 de gener de 2022 a les 22.00 hores o una vegada s’hagen arribat a les 5.000 inscripcions: Resta de participants.

Passat aquest termini només es podrà participar en el Circuit inscrivint-se carrera rere carrera i no donarà dret a la classificació general del Circuit.

EDAD MÍNIMA PER PARTICIPAR EN EL CIRCUT

L’edat mínima per a participar en el Circuit en la modalitat competitiva és de 14 anys complits abans del començament de la primera prova d’aquest.

En la modalitat no competitiva (Marxa a peu) no hi ha límit d’inscripció, però els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats per un adult major de 18 anys.

IMPORTE INSCRIPCIÓN

Modalitat competitiva

La inscripció en el Circuit té un cost de 12,70 € més 5,00 € en concepte de fiança del xip. El pagament es formalitzarà en línia en el moment de la inscripció a través de T.P.V.

Una vegada realitzada la inscripció no es podrà retornar l’import del mateix llevat que alguna prova se suspenga. En aquest cas l’organització retornarà la part proporcional (1,27€) corresponent a una carrera i adoptarà les mesures oportunes per a la seua devolució.

No es permetran canvis en la titularitat de la inscripció una vegada s’haja realitzat.

Finalitzat el Circuit i si no es té pensat tornar a participar en la següent edició, es podrà retornar el xip en el punt habilitat per al lliurament de dorsals (durant el temps que aquest dure) del Circuit 2023, situat en el recinte de la seu de la F.D.M. Passat aquest termini ja no es podrà retornar fins a la següent edició.

Marxa a peu

10€ que es destinaran íntegrament a l’ONG Goals for Freedom.

RECOLLIDA DE XIP, DORSAL Y SAMARRETA

Es podran recollir des del 27 al 29 de gener de 2022, de 11:00h a 15:00h i de 16:30h a 21:00h, a la sala d’Exposicions de la Fundació Esportiva Municipal, situada en Passeig de la Petxina, 42 de València.

Els corredors inscrits al 17é Circuit que no retiren el dorsal en aquest termini seran donats de baixa del mateix (no tindran dret a la devolució de l’import abonat) i només podran participar inscrivint-se carrera rere carrera abonant l’import d’inscripció estipulat.

 La modalitat de marxa a peu a l’ésser una donació no té samarreta.

DORSALS PREFERENTS D’EIXIDA

Dorsal preferent A de Circuit (només corredors inscrits a tot el Circuit)

Tots els atletes que en la 15a edició del Circuit celebrada en 2019 i en les dues úniques carreres celebrades en la 16a edició del Circuit 2020 (tant inscrits a tot el Circuit com carreres per carrera) van quedar en alguna carrera entre els 150 primers per temps real de la general absoluta per a homes o entre les 30 primeres dones per temps real en categoria femenina.

Obtenció del dorsal preferent A durant el Circuit (només corredors inscrits a tot el Circuit)

Per a aconseguir un dorsal preferent durant l’edició de 2022 s’hauran de complir els següents requisits:

 • Quedar entre els 150 primers llocs de la classificació general absoluta de la carrera per temps real.
 • Quedar entre les 30 primeres dones de la classificació general femenina de la carrera per temps real.

Dorsal preferent A de carrera (per als atletes inscrits carrera per carrera)

Els corredors que hagen quedat entre els 150 primers llocs de la general absoluta i 30 primeres en dones en la classificació general femenina per temps real en alguna de les proves celebrades en última edició del Circuit (2019 i 2020) podran tindre dorsal preferent A en la carrera en què s’inscriguen. Per a això, una vegada inscrits hauran d’enviar un correu electrònic a circuitocarreras@fdmvalencia.es sol·licitant un dorsal Preferent A de carrera, indicant la carrera on va aconseguir la classificació abans de les 20.00 hores del dijous anterior a la carrera (passat aquest termini no es tramitarà la petició).

Si prèviament no s’ha participat en cap carrera del Circuit es podrà obtindre dorsal preferent A acreditant una marca en 5.000 metres per davall de 17 minuts en homes (o equivalent en altres distàncies) o acreditant una marca en 3.000 metres inferior a 11 minuts en dones (o equivalent en altres distàncies).

Nota: Aquest dorsal solament valdrà per a la carrera en la qual s’inscriga, havent de sol·licitar un nou dorsal en les successives carreres. El dorsal es podrà retirar el dia de la carrera en la taula de lliurament de dorsals preferents presentant el DNI

DORSAL PREFERENT B

Dorsal preferent B de Circuit (només corredors inscrits a tot el Circuit)

 • Tots els atletes que en la 15a edició del Circuit celebrada en 2019 o en les dues úniques carreres celebrades en la 16a edició del Circuit 2020, van quedar entre el 151 i 500 de la general absoluta per temps real en alguna de les carreres celebrades.
 • Les atletes femenines que van quedar entre la posició 31 i 60 per temps real de la general femenina en alguna carrera de la 15a edició del Circuit celebrada en 2019 o en les dues úniques carreres celebrades en la 16a edició del Circuit 2020.
 • Independentment de la posició tots els atletes que van quedar entre els 3 primers/as de la seua categoria per temps real en alguna carrera de l’edició 2019 i 2020 i no tinguen dret a dorsal preferent A se els assignaran un dorsal preferent B.

Durant el Circuit (només corredors inscrits a tot el Circuit)

 • Una vegada començat el Circuit només es podrà aconseguir el Dorsal preferent B quedant entre el 151 i 300 primers de la classificació general absoluta per temps real de la carrera.
 • Les atletes femenines que queden entre la posició 31 i 60 per temps real de la general femenina en alguna carrera de la present edició.
 • Independentment de la posició tots els atletes que queden entre els 3 primers/as de la seua categoria per temps real en alguna carrera de la present edició i no tinguen dret a dorsal preferent A se els assignaran un dorsal preferent B.

Dorsal preferent B de carrera (per als atletes inscrits carrera per carrera)

 • Els corredors que hagen quedat entre el 151-300 llocs de la classificació general absoluta per temps en alguna de les proves celebrades en l’última edició del Circuit i 31-60 primeres en dones en la classificació general femenina per temps real en alguna de les proves celebrades en les últimes edicions del Circuit (2019 i 2020) podran tindre dorsal preferent B en la carrera en què s’inscriguen o bé queden en aquestes posicions en alguna prova de la present edició.

Per a això, una vegada inscrits hauran d’enviar un correu electrònic a circuitocarreras@fdmvalencia.es sol·licitant un dorsal Preferent B de carrera, indicant la carrera on va aconseguir la classificació abans de les 20.00 hores del dijous anterior a la carrera (passat aquest termini no es tramitarà la petició).

DORSAL PREFERENT C

Dorsal preferent C de Circuit (només corredors inscrits a tot el Circuit)

 • Tots els atletes que en la 15a edició del Circuit celebrada en 2019 o en les dues úniques carreres celebrades en la 16a edició del Circuit 2020, van quedar entre el 501 i 1.000 de la general absoluta per temps real en alguna de les carreres celebrades.
 • Totes les atletes femenines que van quedar entre la posició 61 i 100 per temps real de la general femenina en alguna carrera de la 15a i 16a edicions del Circuit.

Durant el Circuit (només corredors inscrits a tot el Circuit)

 • Una vegada començat el Circuit només es podrà aconseguir el Dorsal preferent C quedant entre el 301-500 primers llocs de la classificació general per temps real de la carrera.
 • Les atletes femenines que queden entre la posició 61-100 per temps real de la general femenina en alguna carrera de la present edició.

Dorsal preferent C de carrera (per als atletes inscrits carrera per carrera)

Els corredors que hagen quedat entre el 301-500 llocs i 61-100 primeres en dones en la classificació general per temps real en alguna de les proves celebrades en les últimes edicions del Circuit (2019 i 2020), podran tindre dorsal preferent C en la carrera en què s’inscriguen o bé queden en aquestes posicions en alguna prova de la present edició.

DORSAL PREFERENT D

Dorsal preferent D de Circuit (només corredors inscrits a tot el Circuit)

 • Tots els atletes que en 15a edició del Circuit celebrada en 2019 o en les dues úniques carreres celebrades en la 16a edició del Circuit 2020, van quedar entre el 1.001 i 1.500 de la general absoluta per temps real en alguna de les carreres celebrades.
 • Totes les atletes femenines que van quedar entre la posició 101 i 200 per temps real de la general femenina en alguna carrera del 15é i 16é Circuit.

Nota: Durant el transcurs del Circuit no podrà aconseguir-se el dorsal preferent D

Com retirar el dorsal preferent?

Dorsal preferent de Circuit (atletes que compleixen els requisits abans de la primera prova)

S’haurà de retirar durant el període de recollida de xips i dorsals de la 17a edició del Circuit.

El sistema està informatitzat i reconeix les classificacions dels corredors en l’edició anterior (no fa falta sol·licitar-lo).

Dorsal preferent de Circuit (atletes que compleixen els requisits una vegada començat el Circuit)

Automàticament i amb caràcter general el dijous posterior a la celebració de cada prova els atletes que complisquen els requisits per a l’obtenció d’un dorsal preferent seran avisats a través de sms o correu electrònic.

Hauran de recollir el dorsal preferent en la següent prova en la qual participen en la taula de dorsals preferents o prèviament en el lloc on l’organització els indique.

CLASIFICACIÓN

Per a la classificació general del Circuit es tindran en compte els set millors resultats de les carreres disputades.

Classificació General individual del Circuit

Classificació general masculina i femenina absoluta

Per a la classificació general es donaran 3.000 punts al primer classificat, 2.999 punts al segon, i així successivament fins al corredor/al fet que arribe en la posició 3.000 que se li donarà un punt. En l’assignació de punts es tindran en compte tots els participants arribats a meta tant els inscrits a tot el Circuit com els inscrits només a la carrera.

A partir d’ací, cada corredor/al fet que arribe a meta se li assignarà un punt independentment del lloc d’arribada.

Classificació General per categories

Per a la classificació per categories es procedirà de la mateixa manera que en la general absoluta, donant en aquest cas 1.000 punts al primer classificat de cada categoria i així successivament fins a la posició 1.000 que rebrà un punt.

En cas d’empat es tindrà en compte:

1r/ El major nombre de proves finalitzades.

2n/ A igual nombre de proves, el major nombre de primers llocs, segons, tercers, etc.

3r/ En cas d’igualtat, el millor lloc en la prova de major participació.

Per al còmput final, es consideraran vencedors a els/as atletes amb major nombre total de punts, comptabilitzant-se solament les set millors puntuacions, del total de proves realitzades.

Classificació General del Circuit per equips

Per a aquesta classificació es tindrà en compte la suma dels temps dels primers 5 corredors tant en homes com en dones. El que menys temps sume serà el vencedor i així successivament.

Es donaran 100 punts al guanyador, 99 al segon, i així successivament fins a l’equip 100 que obtindrà un punt. A partir d’ací cada equip que arribe a meta, se li assignarà un punt independentment del lloc d’arribada.

En cas d’empat es procedirà de la següent manera:

 • Se sumaran els llocs dels cinc primers classificats
 • L’equip que menys posats sume dels dos quedarà primer.
 • En cas d’igualtat, el millor lloc en la prova de major participació.

Per a aquesta classificació només es tindrà en compte els corredors inscrits al Circuit.

Classificació per equips de la carrera

Per a aquesta classificació es tindrà en compte la suma dels temps dels primers 5 corredors tant en homes com en dones. El que menys temps sume serà el vencedor i així successivament.

Es donaran 100 punts al guanyador, 99 al segon, i així successivament fins a l’equip 100 que obtindrà un punt. A partir d’ací cada equip que arribe a meta, se li assignarà un punt independentment del lloc d’arribada.

En cas d’empat es procedirà de la següent manera:

 • Se sumaran els llocs dels cinc primers classificats
 • L’equip que menys posats sume dels dos quedarà primer.
 • En cas d’igualtat, el millor lloc en la prova de major participació.

Per a aquesta classificació puntuaran tant els inscrits a la carrera com al Circuit.

Classificació General de Circuit equipe amb més participants

Es tindrà en compte els components d’un mateix equip entrats a meta tant si estan inscrits a tot el Circuit com a carrera per carrera. Se sumaran totes les participacions de cada carrera. El que més participacions sume en el conjunt de carreres serà el vencedor a l’equip més nombrós.

En cas d’empat guanyarà l’equip que haja tingut més corredors entrats en meta en alguna carrera del Circuit.

En cas d’igualtat, l’haja tingut més participants en la prova del Circuit amb més participació.

OBSEQUIS Y PREMIS

Per carrera

 –  Medalla per als 3 primers/as classificats/as de cada categoria.

 –  Medalla especial als 3 primers/as classificats/as de la categoria absoluta.

 –  Trofeu als 3 primers/as equips/clubs classificats/as.

Vencedors del 17é Circuit

– La Fundació Esportiva Municipal atorgarà trofeu i un val per valor de 150,00 € a canviar en material esportiu als tres primers classificats de cada categoria.

– Els tres primers equips/clubs classificats de la categoria masculina i femenina rebran trofeu i val de 500,00 € a canviar en material esportiu.

– Els tres primers classificats de la general tant en categoria masculina com femenina rebran trofeu commemoratiu.

– Trofeu a l’equip amb més participació femenina en el Circuit

– Trofeu a l’equip amb més participacions