15 K / 7,5 K Carrera Oberta a la Mar

Nom: 15 K / 7,5 K Carrera Oberta a la Mar

Data: 28 d’Abril
Horari: 09:00 h (15K) i 09:20 h (7,5K)
Distancia: 7,5 i 15K
Eixida: Passeig Marítim, a l’altura de José Ballester Gozalvo, 65