Inscripció carrera per carrera 2023

La inscripció a cada carrera s’obrirà amb caràcter general amb un mes d’antelació a la seua celebració.

L’edat mínima per a participar en una prova del Circuit és de 14 anys complits abans del començament de la prova en la qual es participe.