IV Carrera Per La Discapacitat

Data: 29 Abril
Horari: 18:00 hores
Distancia: 5.300 metres
Eixida: Calle Bernado España Edo – Españeta, 1
Meta:Calle Bernado España Edo – Españeta, 2
Modalitat per a minors de 14 anys: Si
Reglament
Guanyadors d’edicions anteriors

Mapa 4ª Carrera per la Discapacitat
Colaborador: Oficina Municipal
de Atención al Discapacitado (OMAD)

Clasificació 2023
Galería d’imátges 2023
Video Entrada/Eixida 2023