ZONA DEL CORREDOR- Modificació de dades personals

Per a cualsevol modificació de les vostres dades personales heu d’enviar un correu electrònic a cambiardatos@cronochip.com

Recordeu que si ja pertanyeu a un equip no podreu modificar-lo durant la present edició.

Tot aquell que siga independent podrà canviar durant tot l’any a un altre equip o formar un nou.

Les modificacions es veuran en el llistat de classificacions de la següent carrera celebrada.